Největší realizace firmy


 • výstavba MTS Praha-Třebonice, včetně přepojení pro SPT TELECOM, a.s. Praha
 • celoroční zakázka na údržbu a opravy kabelových sítí pro České dráhy, s.o.
 • vého světelného zařízení v žst Úžice pro České dráhy, s.o.
 • výstavba místního rozhlasu v obci Úhonice
 • rekonstrukce vnitřních rozvodů v činžovních domech pro PTJ Montáže Praha
 • výstavba MTS Pchery, Královice, Lotouš, Klobouky v Čechách (zemní sítě, cca 1 500 účastníků) pro T.O. Kladno
 • zpracování projektové dokumentace včetně ÚR-MTS Trpoměchy, Královice, Klobouky v Čechách pro T.O. Kladno
 • výstavba MTS Spořilov včetně úprav terénů, chodníků a zpevněných ploch
 • výstavba návěstní signalizace a průmyslové televize pro kolejovou dopravu MUS v Komořanech u Mostu
 • rekonstrukce místní telefonní sítě Kladno-sídliště Kročehlavy
 • výstavba přejezdového světelného zařízení v km 29,851 trati Praha-Chomutov, (Kladno) pro České dráhy, s.o.
 • vyvedení DOK v Příbrami a Mladé Boleslavi včetně projektové dokumentace pro ČESKÝ TELECOM, a.s.
 • výstavba sítě Bělehradská, Praha 2, pto ČESKÝ TELECOM, a.s. a UPC Česká republika, a.s.
 • výstavba MTS Kladno-Dubí pro ČESKÝ TELECOM, a.s.
 • výstavba části optické trasy Praha-Drážďany pro SUPTel a.s. Plzeň
 • výstavba části Vysokokapacitní přenosové sítě ČD pro ČD Telekomunikace s.r.o. v délce 45 km
 • výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení Žst. Vlašim pro AŽD Praha
 • výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 1,207 Lysá nad Labem - Milovice
 • kabelové přípojky systému GSM-R pro AŽD Praha
 • kabelizace pro ETCS Velim - Cerhenice