Zaměření naší firmy


  Naše firma provádí poradenskou a expresní činnost, zpracování projektů, inžebýrskou činnost, realizaci staveb včetně geodetického zaměření do digitální mapy a zabezpečuje komplexní dodávky investičních celků v oborech:

 • zabezpečovací zařízení pro železniční dopravu
 • zabezpečovací zařízení pro vlečky
 • telekomunikační a informační systémy
 • technická zařízení budov
 • silniční signalizační zařízení
 • elektrické přípojky n.n.
 • veřejná osvětlení
 • zařízení veřejného rozhlasu
 • systémy průmyslové televize
 • systémy kontroly vstupu do objektů a pracoviště
 • vjezdové závory a vrata ovládaná místně i dálkově
 • dodávky a pokládka dálkových a místních kabelů, plynovodů, vodovodů a ostatních inženýrských sítí
 • elektronika pro autobusy (audio, video, osvětlení atd..)
 • Máme zájem o zakázky v reálných cenách cca 5-20 miliónů korun. Zakázky stavebního charakteru dodáváme na klíč včetně projektové dokumentace, záruka obstaravatelské činnosti, případně zajistíme i potřebnou údržbu staveb. Zajišťujeme celkové profinancování stavby na základě smlouvy o dílo.
 • Jsme také dodavatelem těchto zařízení:

 • telefonní ústředny Alphatel
 • bezzávěrové technologie Krone a Quante pro kabely TCEKFLE
 • sdělovacích rozvaděčů Micos a Quante
 • koncových telefonních zařízení
 • kabelových souborů Reychem, NITTO, RXS, VÚKI a chrániček
 • rozhlasových zařízení
 • systémů průmyslové televize
 • zařízení jednotného času a solárních článků
 • požární a zabezpečovací signalizace
 • slučovače, přehrávače, monitory, zesilovače pro autobusy
 • LED sady pro osvětlení interiérů autobusů
 • bezdrátové mikrofony

  Selektor, s.r.o. má povolení k provádění prací v síti Českých drah, s.o. a vlastní pověření ke vstupu do telekomunikační sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Naši zaměstnanci jsou přezkoušeni z předpisů pro práce na elektronických zařízeních dle vyhlášky 50/78Sb., paragrafy 6, 7, 8 a 10, v podmínkách obecných i na ČD a složili zkoušky pro práce na sdělovacích a zabezpečovacích zřízeních ČD. Pro činnosti, které naše firma provádí, jsou splněny veškeré požadavky živnostenského zákona, zejména tyto živnostenské a koncesní listy: montáže a opravy měřicí a regulační techniky elektroinstalační práce drobné stavební práce provádění inženýrských sítí provádění staveb zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb montáže telekomunikačních zařízení autorizace v investiční výstavbě.