Naše firma


Název společnosti:

Selektor, spol.s r.o.

Založení firmy:

4. května 1992

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Registrační značka:

Vedena Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 9334

IČO:

451 48 309

DIČ:

CZ45148309

Oblast činnosti:

Česká republika

Pojištění:

Veškerá činnost do výše pěti miliónů korun českých u České pojišťovny, a.s.